Tietosuojaeloste

Henkilötietolain (523/1999) 19 ja 24 § mukainen tietosuojaseloste

 1. Rekisterinpitäjä

Asianajotoimisto Lakinainen Oy (2534762-5), Veistämönaukio 1-3, 20100 Turku, info@lakinainen.fi, 040 969 6014

 1. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

AA Sanna Joki, Veistämönaukio 1-3, 20100 Turku, sanna.joki@lakinainen.fi, 040 583 3065

 1. Rekisterin nimi

Asianajotoimisto Lakinainen Oy:n asiakasrekisteri

 1. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn asiakassuhteen perusteella kyseisen asiakassuhteen hoitamiseksi.

 1. Rekisterin tietosisältö

       Asiakasrekisteri voi sisältää seuraavat tiedot:

              – nimi
              – osoite
              – sähköpostiosoite
              – puhelinnumero
              – tietoja toimeksiannon luonteesta

 1. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä, sähköpostitse, puhelimitse taikka verkkolomakkeemme kautta.

 1. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Asianajotoimisto Lakinainen Oy voi luovuttaa tietoja voimassaolevan lainsäädännön ja hyvän asianajotavan velvoittamissa rajoissa. Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti kolmansille osapuolille.

Kotisivupalvelimen teknisellä ylläpitäjällä on pääsy kotisivujen tietoihin. Ylläpitäjällä ei ole oikeutta käyttää tietoja omassa liiketoiminnassaan ja ylläpitäjä toimii vastuullisesti, hyvien käytäntöjen ja EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Kotisivupalvelimen ylläpitäjän tiedot on suojattu tavanomaisin tietoteknisin suojaamistoimin ja ne sijaitsevat fyysisesti EU:n alueella.

 1. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueelle ulkopuolelle.

 1. Rekisterin suojauksen periaatteet

– Manuaalinen aineisto

Jos tietoja on manuaalisessa muodossa, niitä säilytetään ulkopuolisilta lukituissa tiloissa ja tuhotaan tietoturvallisesti.

               – ATK:lla käsiteltävät tiedot

Sähköinen rekisteri on suojattu tavanomaisin tietoteknisin suojaamistoimin, joita ovat virustorjuntaohjelmistot, palomuurit, rajoitettu pääsy aineistoon salasanoin sekä fyysisen kulun esto palvelintiloihin.

 1. Tarkastusoikeus

Jokaisella rekisteröidyllä on pääsääntöisesti oikeus tarkastaa henkilörekisteriin tallennetut tietonsa. Tarkastuspyyntö tulee tehdä omakätisesti allekirjoitetulla taikka sitä vastaavalla tavalla varmennetulla asiakirjalla lähettämällä se rekisterinpitäjän alussa mainittuun posti- tai sähköpostiosoitteeseen.

 1. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella on oikeus vaatia henkilörekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Korjauspyyntö tulee tehdä omakätisesti allekirjoitetulla taikka sitä vastaavalla tavalla varmennetulla asiakirjalla lähettämällä se rekisterinpitäjän alussa mainittuun posti- tai sähköpostiosoitteeseen.

 1. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Jokaisella on oikeus kieltää henkilötietojensa käsittely ja luovuttaminen suoramainontaa, etämyyntiä ja suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten sekä oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista. Korjauspyyntö tulee tehdä omakätisesti allekirjoitetulla taikka sitä vastaavalla tavalla varmennetulla asiakirjalla lähettämällä se rekisterinpitäjän alussa mainittuun posti- tai sähköpostiosoitteeseen.