Perunkirjoitus, perukirja ja perinnönjako

Perunkirjoitus ja Perukirja

Henkilön kuoleman jälkeen on pidettävä perunkirjoitus, jossa perukirjaan luetteloidaan vainajan sekä mahdollisen elossa olevan lesken varat ja velat. Perunkirjoituksen toimittavat kaksi uskottua miestä, jotka laativat perukirjan ja arvostavat omaisuuden.

Perunkirjoitus on toimitettava kolmen kuukauden kuluessa henkilön kuolemasta. Määräajalle on mahdollisuus saada pidennystä hakemuksesta. Mikäli perunkirjoitusta ei toimiteta määräajassa, voi siitä seurata veronkorotus ja osakkaan henkilökohtainen vastuu vainajan velasta.

Perinnönjako

Kuolinpesänosakkaat voivat sopia siitä, miten jako suoritetaan. Mikäli sopimukseen ei päästä, voi kuka tahansa kuolinpesän osakkaista hakea kuolinpesään pesänselvittäjän ja -jakajan, joka huolehtii kuolinpesän selvittämisestä ja suorittaa perinnönjaon.

Mikäli joku osakkaista on alaikäinen, tulee huolehtia, että hänelle on määrätty pesänselvitystä ja perinnönjakoa koskevissa asioissa edunvalvojan sijainen, mikäli se lain mukaan on tarpeen esimerkiksi huoltajan ja lapsen välisen eturistiriidan vuoksi.

OTA YHTEYTTÄ

Sanna Joki

Sanna Joki
Asianajaja, osakas

Lue lisää palveluistamme:

Ihan parasta, osaavaa, ihmisläheistä ja asiantuntevaa palvelua!!! Lämmin kiitos kuluneesta vuodesta ⚘

Susanna

Asiantuntevaa palvelua!

Kirsi