Oikeudenkäynti riita- ja rikosasioissa

Rikosasioissa asianajajamme avustavat sekä rikoksesta epäiltyjä että rikoksen uhreja läpi koko rikosprosessin eli esitutkinnasta tuomioistuinkäsittelyyn saakka.

Oikeudenkäynti riita- ja rikosasioissa

Rikosasiat ja esitutkinta

Rikosasioissa avustamme sekä rikoksesta epäiltyjä että rikoksen uhreja (asianomistajia) läpi koko rikosprosessin eli esitutkinnasta tuomioistuinkäsittelyyn saakka. Asianomistajia avustamme lisäksi tuomittujen korvausten perimisessä joko vastaajalta tai valtiokonttorilta. Asianajajan puoleen on suositeltavaa kääntyä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, mieluiten jo esitutkinnan aikana, jotta asiakkaan oikeusturva toteutuisi parhaalla mahdollisella tavalla.

Rikosasiassa syytettynä olevalle voidaan tiettyjen edellytysten täyttyessä määrätä puolustaja tai myöntää oikeusapua valtion varoista. Puolustajan määräys tai oikeusapu voidaan myöntää heti poliisin suorittaman esitutkinnan aikana rikoksesta epäillylle.

Asianomistajan oikeudenkäyntikustannukset on mahdollista kattaa kotivakuutukseen kuuluvalla oikeusturvavakuutuksella, jos sellainen on. Tietyissä tilanteissa asianomistajalle voidaan määrätä avustaja, jonka palkkio maksetaan valtion varoista. Asianomistajalle voidaan myös myöntää oikeusapua valtion varoista, mikäli sen edellytykset täyttyvät.

Riita-asiat

Hoidamme erilaisia riita-asioita ja niihin liittyviä oikeudenkäyntejä. Painopistealueitamme ovat lapsia ja työsuhdetta koskevat erimielisyydet sekä erilaisista sopimuksista aiheutuneet riitaisuudet.

Lapsia koskevissa asioissa kyse on useimmiten lasten huoltoa, asumista, tapaamisoikeutta ja elatusta koskevista erimielisyyksistä. Katso lisää https://lakimies-turku.fi/lapsioikeus.

Avustamme ja neuvomme sekä työntekijöitä että työnantajia työsuhdetta koskevissa erimielisyyksissä ja riitaisuuksissa koskien työsopimuksen irtisanomista tai purkamista, työsopimuksen ehtojen muuttamista sekä palkkasaatavien maksua.

Riita-asioissa tavoittelemme ensisijaisesti sovinnollista ratkaisua, johon kaikki osapuolet olisivat tyytyväisiä. Mikäli sovinnollista ratkaisua ei saavuteta, ajamme asiakkaamme etua ja turvaamme hänen oikeuksiensa toteutumista oikeudenkäynnissä. Asianajajan puoleen kannattaa kääntyä jo mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, jotta asiassa voitaisiin välttää turhien kustannusten syntyminen ja saavuttaa paras mahdollinen lopputulos.

OTA YHTEYTTÄ

Sanna Joki

Sanna Joki
Asianajaja, osakas

Ihan parasta, osaavaa, ihmisläheistä ja asiantuntevaa palvelua!!! Lämmin kiitos kuluneesta vuodesta ⚘

Susanna

Asiantuntevaa palvelua!

Kirsi